full screen background image

Definice postupu obrábění

Postup obrábění je definován posloupností nástrojů a technologických operací. Snadnou tvorbu, editaci a verifikaci postupu obrábění umožňuje přehledný manažer technologických operací.

Postup obrábění vytváří uživatel vkládáním jednotlivých nástrojů do panelu, a to buď přímo z nástrojové hlavy, nebo z katalogu nástrojů. V případě potřeby je zde možno jednoduše nadefinovat nový nástroj (a ten pak popřípadě uložit do katalogu). Ke každému nástroji pak uživatel přidá operace, které chce s tímto nástrojem provést.

Program poskytuje hrubovací i dokončovací operace pro obrobení kapsy a čepu libovolného tvaru s libovolným počtem ostrovů. Konturovací operace umožňuje programovat dráhu frézy podle zadané rovinné křivky, korekci dráhy je možno spočítat, nebo ponechat na řídícím systému. Všechny tyto operace umožňují zadat úhel sklonu boku a hloubku obrobení. Hloubku úběru je možno nechat spočítat podle požadované přesnost obrobení. Je možné programování pohybů nástroje přímo ?od ruky?, navíc s využitím podkladové konstrukční geometrie. program poskytuje standardní vrtací a závitovací operace včetně podpory používání strojních cyklů řídícího systému.

Jednotlivé technologické operace uživatel upravuje v grafickém okně. V režimu editace se zobrazuje schematické znázornění nástrojových drah a uživatel může myší upravovat geometrické parametry dané operace. Současně může na pomocném panelu nastavit další parametry operace tak, aby dosáhl požadovaného postupu obrábění. Kdykoliv je možno přepnout okno do simulačního režimu a získat dvourozměrnou simulaci pohybů nástroje. Kteroukoliv operaci v technologickém postupu je možno kdykoliv libovolně měnit. Po změně operace program přepočte všechny další tak, aby se provedená změna promítla do celého postupu obrábění. Stejně tak je možno snadno upravovat postup obrábění. Operace je možno přemisťovat i kopírovat mezi nástroji pouhým přetažením myší. Stejně snadno je možno měnit pořadí práce jednotlivých nástrojů. Libovolnou část postupu je možno dočasně vyřadit z činnosti. Změny se okamžitě promítnou do výpočtu drah nástrojů.

Panel postupového listu dává uživateli možnost okamžitě zobrazit prostorovou simulaci pohybů nástroje při obrábění pro jednotlivou operaci, pro jeden nástroj nebo pro celý technologický postup. Pro pečlivou kontrolu drah nástroje je k dispozici náhled na číselné hodnoty souřadnic vygenerovaných drah jednotlivých operací.

Ruční úprava vygenerovaných drah

Dráhy vygenerované programem při obrábění kapsy a čepu si může uživatel ručně upravit podle svých představ. Podobně je možné přizpůsobit dráhy vrtacích a závitovacích cyklů.

Definice postupu obrábění