full screen background image

Makra

Knihovny maker, které jsou zde dostupné ke stažení, obsahují obecná makra. Stáhněte soubory *.MAC (přes pravé tlačítko - uložit cíl jako) a přidejte do systému v záložce Makra. Stáhněte PL soubor a otevřete v Kovoprogu, v postupovém listu uvidíte příklad použití makra.

Při problémech, poznatcích nebo připomínkách kontaktujte technickou podporu přes e-mail: tech-support@kovoprog.cz

Frézování - technologická makra

Knihovna 1.

Popis:

Ke správné funkci jsou nutné oba soubory knihoven, knihovna obecna.mac obsahuje makra volaná z knihovny technologicke.mac, která obsahuje technologická makra:

  •   Makro na zavrtání po šroubovici
  •   Makro na kývavé zavrtání
  •   Makro na trubkovnici
  •   Makro na rotační těleso - orotuje zadanou konturu
  •   Makro na profil boku kapsy - frézuje bok kapsy dle vytvořeného profilu

Použití maker v postupovém listu demonstruje příklad 2.PLF, který je uložen pro verzi Kovoprogu 4.06 a vyšší.