full screen background image

CAD/CAM Kovoprog - Odpovědi na Vaše nejčastější otázky

Jaké příklady je možno v CAD/CAM Kovoprogu řešit?

V třískovém obrábění je možné soustružení s vodorovnou i svislou osou včetně práce s naháněnými nástroji v ose C a Y. Modul frézování je vhodný pro obrábění skříňových součástí a podporuje 2.5 D frézovací a vrtací operace.

V modulu drátové řezání je možná všechna běžná technologie dostupná na elektroerozivních strojích včetně řezání šikmých děr, fazetek, 4D těles apod.

Jak probíhá podpora zákazníka CAD/CAM Kovoprogu?

Nepřetržitá podpora zákazníka CAD/CAM Kovoprogu je dvojího druhu. Při řešení konkrétních úloh nás máte možnost kontaktovat přes e-mail nebo telefonicky. Potřebné kontakty najdete v sekci KONTAKT.

V čem podpora zákazníka spočívá a je placená?

Nepřetržitá podpora zákazníka CAD/CAM Kovoprogu je ZDARMA. Podpora spočívá kromě řešení náhodných problémů také v poradenství, např. v případě že zákazník neví jak řešit složitější úlohy apod. Zákazník má možnost přes e-mail poslat soubory CAD/CAM Kovoprogu s dotazem, soubory geometrie nebo přímo po telefonu obdržet radu.

Jaké jsou HW a SW požadavky na CAD/CAM Kovoprog?

HW a SW požadavky nejsou narozdíl od jiných CAM systémů příliš vysoké. CAD/CAM Kovoprog pracuje pod všemi operačními systémy MS Windows. Detailní minimální a doporučená HW a SW konfigurace je v sekci HW POŽADAVKY.

Proč je výhodné přejít ze starší verze CAD/CAM Kovoprogu na novější?

Jedná se především o přechod z verze 4.13 a nižší  na verzi 4.14 pro Windows. Nová verze je pochopitelně vývojově vyspělejší a podpora starších verzí je již omezena.

Kdy končí podpora dané verze?

Ve verzích, které se již nedistribuují nejsou možné úpravy v postprocesorech. U verze 4.xx NENÍ PODPORA ČASOVĚ OMEZENA.

Jsou nějaké udržovací poplatky k licenci, např. za rok?

Žádné udržovací poplatky se nefakturují! Mimo ročního poplatku (Maintenance), který je volitelný a přináší uživateli CAD/CAM Kovoprogu výhody. Maintenance je roční poplatek 10% z ceny instalace za údržbu instalace, ochranu v případě odcizení klíče, zahrnuje roční upgrady a přednostní technickou podporu. Roční upgrady verze 4 se mohou lišit. Záleží na jednotlivých revizích a obsahu instalace v konkrétní kompilaci. Podle toho se počítá i cena vyšší verze programu. Pro bližší informace a sestavení konkrétní nabídky nás zákazník musí kontaktovat. Upgrade - přechod na novější verzi přináší: nové funkce programu, vylepšení starých a podobně. Seznam nových funkcí obsahuje sekce NOVINKY.

Jak je to s updaty verze 4?

Seznam funkcí které v programu přibyly obsahuje sekce NOVINKY. V případě upgrade z verze 2.0x nebo verze 3.0x nás kontaktujte pro konkrétní cenovou nabídku.

Jak řešit problémy s hardwarem počítače?

V případě problémů s HW klíčem, problémy s grafickou kartou, apod. nás kontaktujte na telefonických linkách nebo e-mailu podpory.

Co dělat v případě poškození HW klíče?

V případě mechanického poškození, nebo SW poškození klíče (program je v DEMO režimu) nás kontaktujte na telefonických linkách nebo e-mailu podpory pro sdělení jak postupovat.

Jaký postprocesor jste schopni ke CAD/CAM Kovoprogu dodat, je zde nějaké omezení?

Při vývoji postprocesoru není žádné omezení. Postprocesor je zhotoven podle podkladů od zákazníka týkajících se daného stroje a dle přání zákazníka a technologických zvyklostí na daném stroji. Do postprocesoru jsou implementovány různé konfigurační nástroje.

Jak probíhá odladění postprocesoru?

Nejlepší cesta k odladění postprocesoru je přes e-mail. Zákazník posílá příklady zhotovené v CAD/CAM Kovoprogu spolu s NC výstupy, které obsahují poznámky, kde je ještě nutná úprava. Takto je možné postprocesor odladit v poměrně krátké době ke spokojenosti zákazníka. Možná je i cesta komunikace přes fax.

Do jakého termínu od koupi instalace je možné požadovat úpravy v postprocesoru?

Tento termín není omezen, v případě že zákazník uzná, že potřebuje dodatečně upravit NC výstup z CAD/CAM Kovoprogu, může se kdykoliv obrátit na kontakty naší podpory.

Jaké jsou možnosti komunikace se strojem v CAD/CAM Kovoprog?

Možnosti komunikace se strojem v CAD/CAM Kovoprog jsou upraveny tak aby vyhovovaly všem obvyklým způsobům jak NC výpis do stroje nahrát. Je možný dvojí výstup: - Výstup na sériový port nebo - výstup do souboru s jakoukoliv příponou. U výstupu na sériový port je nutno nastavit správné parametry výstupu (přenosová rychlost, datové bity atd.) které zařízení na druhé straně přenosu (stroj, děrovačka děrné pásky, trans atd.) potřebuje k správnému načtení dat. Výstup do souboru podstatně jednodušší, stačí nastavit správnou příponu, případně kódovací tabulku.

Co znamená makro v CAD/CAM Kovoprog?

Jednoduše a obecně řečeno, makro je podporogram, nebo-li sled příkazů, které je možno v CAD/CAM Kovoprog vytvořit, uložit a pak používat na podobné opakující se situace a příklady v geometrii, nebo technologii. V CAD/CAM Kovoprog je tedy možno vytvářet makra TECHNOLOGICKÁ a GEOMETRICKÁ. Makro je text zapsaný v jazyce programu Kovoprog začínající klíčovým slovem macro a ukončený klíčovým slovem endmac. Makro je systémem identifikováno prostřednictvím svého jména a tak se i vyvolává.

Jaké úlohy lze řešit pomocí maker v CAD/CAM Kovoprog?

Makrem lze řešit všechny úlohy stejně tak jako partprogramem ve verzi 2.0x. Makro slouží k zjednodušení práce s CAD/CAM systémem Kovoprog, k využití jeho dalších možností, k rozvinutí funkcí CAD/CAM systému Kovoprog. Používá se na speciální příklady, které nejdou v Kovoprogu řešit pomocí dostupných funkcí např. kulové, rotační, aj. plochy, ozubení s proměnným modulem, eliptické ozubení apod. Makrem lze také řešit opakované úlohy, se stejnou technologií, tvarem apod. s parametrizací zadání.