full screen background image

Tvorba speciálních maker

Program disponuje vlastním programovacím jazykem, který umožňuje rozšiřovat možnosti systému. Uživatel může vytvářet podprogramy nazývané makra. Makra mají několik způsobů využití.

Geometrická makra poskytují možnost konstrukce dvourozměrné křivky a její vložení do grafického editoru. Takto lze definovat různé speciální tvary popsané matematickými vztahy.

Technologická makra umožňují nadefinovat celý speciální postup obrábění, včetně vygenerování dráhy. Mohou obsahovat i pomocnou konstrukci obráběného tvaru. Příkladem mohou být makra pro speciální závity a zápichy. Tato makra se vkládají přímo do postupového listu obdobně jako interní technologické operace.

Makra se ukládají do souborů nazývaných knihovny. Veškerou manipulaci s knihovnami včetně přemisťování a kopírování maker mezi nimi obstarává přehledný manažer maker ovládaný myší.

Tvorba speciálních maker