full screen background image

Definice tvaru obrobku

Obráběné tvary se definují pomocí rovinných křivek. Program umožňuje přejímat grafická data z CAD systémů ve formátech DXF a IGES. Kromě toho je možno tvary konstruovat ve vlastním jednoduchém a intuitivním 2D grafickém editoru. Jeho filosofie je založena na využití podkladové konstrukční geometrie a následném vytvoření obrysového tvaru jako souvislé křivky složené z úseček, oblouků a Bezierových křivek.

Pro podporu vrtacích operací je možno v grafickém editoru konstruovat množiny bodů. Při tom je opět možno využívat možností pomocné konstrukční geometrie.

Definice tvaru obrobku