full screen background image

Používání nástrojů

Data používaných nástrojů se ukládají do databáze nástrojů. Ke snadné orientaci v databázi slouží hierarchická struktura nazývaná katalog nástrojů. Katalog si vytváří uživatel v manažeru nástrojů. Způsob členění katalogu, tj. počet jednotlivých kategorií a jejich názvy jsou zcela na libovůli uživatele. Do jednoho katalogu může být včleněno i více databází a databáze mohou být sdíleny i několika katalogy.

Pomocí manažeru nástrojů je možno editovat obsah katalogu, ale i vkládat nástroje z katalogu přímo do postupového listu.

Přímo z manažeru nástrojů je možno vytvářet nové nástroje a upravovat stávající. Editor nástroje slouží jak k definování tvaru řezné části a držáku, tak k nastavení nezbytných parametrů jednotlivých typů nástrojů.

Používání nástrojů