full screen background image

Postupový list

Samostatný panel, který je možno různými způsoby umístit na vhodném místě pracovní plochy je ústředním ovládacím prvkem programu. Na něm jsou formou záložek uspořádány všechny prostředky potřebné k vytvoření popisu obrábění:

  •   manažer geometrických rovin
  •   manažer technologických operací
  •   manažer maker
  •   manažer osazení
  •   manažer nástrojů

Postupový list