full screen background image

Osazení nástrojových hlav

Pro lepší přehled o nástrojích používaných při obrábění disponuje program tzv. manažerem osazení. Zde má uživatel k dispozici přehledný náhled o osazení jednotlivých nástrojových hlav nástroji a o osazení vřeten čelistmi. Osazení nástroji i upínači je zde možno jednoduše upravovat. Nástroje z hlav lze ukládat do databáze i vkládat do postupového listu. Osazení je možno uložit do souboru a opakovaně použít pro jiný postupový list.

Konfigurace stroje je definovaná individuálně pro každý stroj v příslušném postprocesoru. Definuje počet nástrojových hlav, jejich pojmenování a počet nástrojových pozic.

Postprocesor konfiguruje též počet a polohu vřeten pro upnutí obrobku.

Osazení nástrojových hlav