full screen background image

Tvorba speciálních maker

Program disponuje vlastním programovacím jazykem, který umožňuje rozšiřovat možnosti systému. Uživatel může vytvářet podprogramy nazývané makra. Makra mají několik způsobů využití.

Geometrická makra poskytují možnost konstrukce dvourozměrné křivky a její vložení do grafického editoru. Příkladem mohou být křivky definované na základě matematického vztahu (parabola, elipsa), nebo například profil ozubeného kola.

Technologická makra umožňují nadefinovat celý speciální postup obrábění, včetně vygenerování dráhy. Mohou obsahovat i pomocnou konstrukci obráběného tvaru. Příkladem jsou makra na konstrukci i obrobení ozubených kol. Tato makra se vkládají přímo do postupového listu obdobně jako interní technologické operace.

Dalším příkladem použití maker je možnost naprogramování speciálních postupů pro najetí drátku do řezu a pro jeho vyjetí. Tato makra je pak možno využívat při vytváření příslušných konturovacích operací.

Makra se ukládají do souborů nazývaných knihovny. Veškerou manipulaci s knihovnami včetně přemisťování a kopírování maker mezi nimi obstarává přehledný manažer maker ovládaný myší.

Tvorba speciálních maker