full screen background image

Definice obrábění

Postup obrábění je definován posloupností technologických operací. Postup obrábění je možno snadno vytvářet a upravovat pomocí manažeru technologických operací. Operace je možno přemisťovat i kopírovat pouhým přetažením myší. Libovolnou část postupu je možno dočasně vyřadit z činnosti.

Jednotlivé operace se navrhují pomocí speciálního grafického editoru. Uživatel pracuje se schematickým zobrazením operace, přičemž si kdykoliv může editor přepnout do simulačního režimu a zobrazit si dvourozměrnou simulaci pohybu drátku při řezu. Kromě toho si může z manažeru operací zobrazit 3D simulaci pohybu drátku pro jednotlivé operace i celý postup obrábění.

K dispozici jsou operace pro dvouosé i čtyřosé řezání a rozrušovací (bezodpadový) řez.

Volba typu úkosu:

  •   Při čtyřosém řezání s konstantním úkosem je nyní možno vybírat ze tří typů konstrukce úkosu včetně tzv., ISO rohů.

Podpora řezání fazetek:

  •   Pro řezání fazetek je nyní k dispozici specializovaná operace umožňující jednoduchým způsobem definovat tvar fazetky bez nutnosti vytváření dalších referenčních rovin. Jejím výsledkem je kompletní obrobení fazetky.

Řezání šikmých děr:

  •   Pomocí tvarů definovaných v obecně položené rovině je možno řezat šikmé díry, a to včetně rozrušovacího řezu. Sklon otvoru je dán nakloněním roviny a může být kdykoliv pozměněn.

Definice obrábění