full screen background image

Generování NC kódu

Postprocesory slouží k převedení technologických a geometrických dat do formátu NC programu příslušného pro jednotlivé stroje a řídící systémy. Jsou vytvářeny (podobně jako makra) ve vnitřním programovacím jazyce systému a dodávány jako tzv. GEN soubory, takže uživatel může konfiguraci svého programu kdykoliv rozšiřovat.

Kromě možnosti zakoupení již hotových postprocesorů je též k dispozici generátor postprocesorů, který umožňuje jednak tvorbu nových postprocesorů, jednak libovolnou úpravu dodaných standardních postprocesorů.

Programem vytvořený NC kód je automaticky zobrazen v interním editoru NC programu. Ten umožňuje prohlížení a editaci výsledného NC kódu včetně možnosti přečíslování řádek. Pro snadnější orientaci v programu poskytuje zobrazení pomocných informací jako jsou například hodnoty aktuálních souřadnic pro každou řádku NC programu a podobně. Editor také realizuje přenos NC kódu v požadovaném formátu do NC stroje, do souboru či na speciální periferní zařízení. Je vybaven též funkcí pro načtení NC kódu z příslušné periferie.

Seznam postprocesorů, které jsou okamžitě k dispozici obsahuje následující tabulka. Tento seznam je průběžně aktualizován o nové stroje-postprocesory. Výrobu nového postprocesoru provádíme po dodání podkladů od uživatele. Dodací lhůta se pohybuje od 7 dnů do cca jednoho měsíce, dle náročnosti. Samozřejmá je i dodatečná možnost jakékoliv úpravy v postprocesoru dle přání zákazníka, kdykoliv, nezáleží na stáří instalace. U instalace starší 4 let je tato úprava zpoplatněna dle náročnosti úkonu.