full screen background image

Novinky ve verzích

Novinky ve verzi 4.14 (aktuální verze včetně revizí)

 •   Vylepšená podpora pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10
 •   Inovované uživatelské prostředí s intuitivnějším ovládáním
 •   Přívětivější grafické prostředí
 •   Přesunutí panelů tlačítek do tzv. Ribbonu
 •   Custom bar - osobní panel tlačítek
 •   Vylepšení importu DWG a DXF
 •   Zásadní vylepšení podpory NURBS křivek
 •   Možnost měnit programové roviny za běhu programu
 •   Zjednodušená práce s rohy a úkosy - tvorba i zrušení jedním tlačítkem
 •   Fazetka s dvojím zalomením
 •   Vyhlazování a redukce povrchu
 •   Vylepšení grafiky simulace
 •   Vyladění operací
 •   Větší stabilita programu
 •   Nové postprocesory a jejich optimalizace
 •   Možnost načítání dat ze starších verzí Kovoprogu (naopak data nejsou funkční)
 •   a další...

Novinky ve verzi 4.13

 •   Plná podpora pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10
 •   Nový vzhled
 •   Import DWG a DXF
 •   Podpora NURBS křivek
 •   Vylepšené dialogy maker s vysvětlujícími obrázky
 •   3d editor geometrie
 •   3d editor operace
 •   Podpora programových rovin nezávislých na poloze materiálu
 •   Manažer rovin s náhledem
 •   Podpora pro šikmé upnutí materiálu včetně simulace
 •   Zobrazení vodítek
 •   Vylepšení grafiky simulace
 •   Vrstvy a ořez geometrie
 •   Vylepšení aplikace při výběru matice bodů
 •   Větší stabilita programu
 •   Nové postprocesory a jejich optimalizace
 •   Možnost načítání dat ze starších verzí Kovoprogu (naopak data nejsou funkční)
 •   a další ...