full screen background image

Zaloguj się w strefie klienta

Usługa ta pozwala naszym pracownikom szybko i bezpiecznie zaspokajać potrzeby klientów poprzez zdalny dostęp do komputera bez potrzeby obecności. Pomoc zdalna umożliwia bezpieczne udostępnianie pulpitu komputera technikowi wsparcia.

Zaloguj się, używając swojego numeru instalacyjnego.
Po zalogowaniu znajdziesz instrukcje potrzebne do korzystania z usługi.

 

 

Aby się zalogować, musisz wprowadzić prawidłowy numer rejestracyjny.
Możesz go znaleźć w Kovoprogu: Pomoc - o Kovoprogu. Wprowadź tylko liczbę bez #.

Jeśli masz problem z zalogowaniem, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.