full screen background image

Odpowiedzi na Państwa najczęstsze pytania:

Jakie przykłady można rozwiązywać w CAD/CAM Kovoprogu?

W obróbce skrawaniem możliwe jest zastosowanie toczenia w osi pionowej i poziomej łącznie z napędzanymi narzędziami w osi C i Y. Moduł frezowania nadaje się do obróbki elementów szafowych oraz wspomaga 2.5 D operacje frezowania i wiercenia.

W module wycinania drutowego są możliwe do zastosowania wszystkie bieżące technologie dostępne w urządzeniach elektroerozyjnych, łącznie z cięciem dziur ukośnych, łysinek, brył 4D, itp.

W jaki sposób przebiega wsparcie klienta CAD/CAM Kovoprogu?

Ciągła obsługa klienta CAD/CAM Kovoprogu udostępniana jest na dwa sposoby. Podczas rozwiązywania konkretnych zadań, klient ma możliwość kontaktowania się z nami przez e-mail lub telefonicznie. Potrzebne kontakty znajdują się w sekcji KONTAKT.

Na czym polega obsługa CAD/CAM Kovoprogu i czy są pobierane za nią opłaty?

Ciągła obsługa klienta CAD/CAM Kovoprogu jest BEZPŁATNA. Oprócz rozwiązywania przypadkowych problemów, świadczymy również usługi doradztwa, np. w przypadku, kiedy klient nie wie, w jaki sposób rozwiązać bardziej skomplikowane zadania, itp. Klient ma możliwość przesłania e-mailem plików CAD/CAM Kovoprogu z pytaniem, plików geometrii lub może bezpośrednio zadzwonić i otrzymać odpowiedź na zadane pytanie.

Jakie są HW i SW wymagania?

Wymagania HW oraz SW są w odróżnieniu od innych systemów CAM zbyt wysokie. CAD/CAM Kovoprog pracuje z wszystkimi systemami operacyjnymi MS Windows. Szczegółowe minimalne i zalecane konfiguracje HW i SW znajdują się w sekcji WYMAGANIA.

Dlaczego zaleca się przejście ze starszej wersji CAD/CAM Kovoprogu na nowszą?

Chodzi tu przede wszystkim o przejście z wersji 2.07 MS DOS i niższych oraz wersji 3.0 MS DOS na wersję 4.0 do Windows. Nowa wersja jest oczywiście bardziej zaawansowana pod względem rozwojowym, a wspomaganie niższych wersji jest ograniczone.

Kiedy kończy się wspomaganie danej wersji?

W wersji 2.0x i 3.0x, które się już nie dystrybuuje, nie ma możliwości przeprowadzenia zmian w postprocesorach, w przypadku uszkodzenia jesteśmy w stanie wygenerować dla klienta nową instalację 2.07. W wersji 4.0x OBSŁUGA NIE JEST CZASOWO OGRANICZONA.

Czy są jakieś opłaty za utrzymanie licencji, np. za rok?

Nie fakturujemy żadnych opłat za utrzymanie! Oprócz opłaty rocznej (Maintenance), która jest opcjonalna i przynosi użytkownikowi CAD/CAM Kovoprogu liczne korzyści. Maintenance to opłata roczna w wysokości 7 000 CZK za konserwację instalacji, ochronę w przypadku kradzieży klucza, obejmuje roczne upgrade oraz daje pierwszeństwo podczas obsługi technicznej. Roczne upgrade wersji 4 mogą się różnić. Zależy to od poszczególnych rewizji i zawartości instalacji w danej kompilacji. Według tego wyliczana jest również cena wyższej wersji programu. Aktualnie roczny upgrade wraz z poszczególnymi rewizjami programu jest za cenę 5 000 CZK. W celu uzyskania bliższych informacji oraz konkretnego zamówienia, prosimy o kontakt. Upgrade - przejście na nowszą wersję przynosi: nowe funkcje programu, ulepszenie, rozszerzenie starych, itp. Lista nowych funkcji zawarta jest w sekcji NOWOŚCI.

Jak jest w przypadku upgrade wersji 4.x?

W ramach wersji 4.x klient ma możliwość za opłatę malipulacyjną 2.500 CZK przejść na wyższą wersję i uzyskać w ten sposób nowe funkcje dostępne w wyższych wersjach. Lista nowych funkcji dołączonych do programu znajduje się w sekcji NOWOŚCI. W przypadku upgrade z wersji 2.0x lub 3.0x prosimy o kontakt w celu uzyskania konkretnej oferty cenowej.

W jaki sposób rozwiązywać problemy z hardware komputera?

W przypadku powstania problemu z kluczem HW, problemów z kartą graficzną, itp., prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z obługą klienta.

Co zrobić w przypadku uszkodzenia klucza HW?

W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub uszkodzenia klucza SW (program znajduje się w trybie DEMO), prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z obługą klienta w celu uzyskania informacji, jak postępować w takich przypadkach.

Jaki postrocesor jesteście w stanie dostarczyć do CAD/CAM Kovoprogu, czy istnieje jakieś ograniczenie?

W rozwoju postprocesora nie istnieją żadne ograniczenia. Postprocesor poskładany jest według materiałów dostarczonych prze klienta dotyczących danego urządzenia oraz wedłuż życzenia klienta i zwyków technologicznych danego urządzenia. Do postprocesora są implementowane różne narzędzia konfiguracyjne.

W jaki sposób przebiega debugowanie postprocesora?

Najlepsza droga to przez e-mail. Klient przesyła przykłady wykonane w CAD/CAM Kovoprogu razem z wejściami NC zawierającymi uwagi dotyczące miejsc, w których jest potrzebna zmiana. W ten sposób można stosunkowo szybko debugować posprocesor przy całkowitym zadowoleniu klienta. Możliwa jest również komunikacja za pomocą faxu.

Do kiedy, od momentu zakupu instalacji, jest możliwe wymaganie napraw w postprocesorze?

Nie ma ustalonego terminu. W przypadku, kiedy klient będzie potrzebował dodatkowo zmienić wyjście NC z CAD/CAM Kovoprogu, może w każdej chwili skorzystać z kontaktów naszej obsługi klienta.

Jakie sa możliwości komunikacyjne z urządzeniem CAD/CAM Kovoprogu?

Możliwości komunikacyjne z CAD/CAM Kovoprogiem są przystosowane w taki sposób, aby odpowiadały wszystkim zwykłym sposobom, jak wgrać zapis NC do urządzenia. Można to wykonać w następujący sposób:

  • - wyjście do portu szeregowego, lub
  • - wyjście do pliku

z jakimkolwiek rozszerzeniem. We wyjściu do portu szeregowego konieczne jest ustawienie odpowiednich parametrów wyjścia (prędkość transmisji, bity danych, itd.), które są potrzebne urządzeniu po drugiej stronie transmisji (maszyna, dziurkacz do taśmy perforowanej, trans, itd.) do odpowiedniego załadowania danych. Wyjście do pliku jest stosunkowo prostsze, wystarczy ustawić odpowiednie rozszerzenie, ewentualnie tabelę kodującą.

Co oznacza makro w CAD/CAM Kovoprogu?

Ogólnie rzecz biorąc, makro stanowi podprogram, czy sekwencję poleceń, które można w CAD/CAM Kovoprogu utworzyć, zapisać a następnie użyć w podobnych, powtarzających się sytuacjach i przykłądach w geometrii lub technologii. W CAD/CAM Kovoprog można w ten sposób starzać makra TECHNOLOGICZNE oraz GEOMETRYCZNE. Makro to tekst zapisany w języku programu CAD/CAM Kovoprog, rozpoczynający się kluczowym słowem macro, a kończący się kluczowym słowem endmac. Makro jest identyfikowane przez system za pośrednictwem swojego imienia, za pomocą którego się go aktywuje.

Jakie zadania można rozwiązać używając makra w CAD/CAM Kovoprogu?

Za pomocą makra można rozwiązać wszystkie zadania, tak samo, jak używając partprogram w wersji 2.0x. Makro służy do ułatwienia pracy z Kovoprogiem, do wykorzystania jego innych możliwości, do rozszerzenia funkcji CAD/CAM Kovoprogu. Używa się go do specjalnych przykładów, których nie można rozwiązać w CAD/CAM Kovoprogu za pomocą dostępnych funkcji, np. powierzchnie okrągłe, obrotowe itp., uzębienie z modułem zmiennym, uzębienie eliptyczne, itd. Makro można również zastosować w powtarzających się zadaniach, z taka samą technologią, kształtem, itp., z parametryzacją wymagań.