full screen background image

Help

W tym miejscu znajdują się do pobrania zawsze aktualne pliki z pomocą do cięcia drutowego i obróbki skrawaniem.

Pomoc podczas cięcia drutowego

Po pobraniu pliku KPD.chm otwórz pomoc uruchamiając program. Użytkownicy cięcia drutowego wersji 4.10 mogą plik ten wgrać do katalogu CZECH w katalogu Kovoprog 4 i w ten sposób dokonać aktualizacji pomocy bezpośrednio w programie. Dla użytkowników wersji 4.075 i niższych, katalog ten jest przeznaczony jedynie do zewnętrznego przeglądania pomocy poza Kovoprogiem. Wielkość pobranego pliku wynosi 1,7 MB.

  •   

Pomoc podczas obróbki zkrawaniem

Niniejsza wersja pomocy zawiera również opis frezowania oraz wiercenia. Po pobraniu pliku kp.chm otwórz pomoc uruchamiając program. Użytkownicy obróbki skrawaniem wersji 4.10 mogą plik ten wgrać do katalogu CZECH w katalogu Kovoprog 4 i w ten sposób dokonać aktualizacji pomocy bezpośrednio w programie. Dla użytkowników wersji 4.07 i niższych, katalog ten jest przeznaczony jedynie do zewnętrznego przeglądania pomocy poza Kovoprogiem. Wielkość pobranego pliku wynosi 2,8 MB.

User's Guide