full screen background image

Rovinné křivky v prostoru

Program nabízí dvě nezávislé roviny pro konstrukci tvaru obrobku a polotovaru, přičemž polotovar není třeba konstruovat, jedná-li se o přířez.

Pro obrábění naháněnými nástroji může uživatel vytvořit libovolný počet rovin rovnoběžných s osami X a Y a v nich konstruovat křivky pro frézovací operace a množiny bodů pro vrtací operace.

Geometrické elementy vytvořené editorem si zachovávají své geometrické vlastnosti a je možno je snadným způsobem editovat, takže není problém změnit poloměr zaoblení, velikost sražení, či polohu některého konstrukčního prvku tak, aby si zbytek konstrukce zachoval své původní vlastnosti, např. tečnou, či kolmou návaznost, rovnoběžnost a podobně. Vytvořený tvar je možno opatřit kótami, které jsou asociativní, to znamená, že po jakékoliv změně geometrických elementů kóta vždy zobrazuje aktuální rozměr okótované veličiny.

Každá změna geometrických dat se okamžitě automaticky promítne do celého postupového listu včetně přepočítání drah nástroje, popřípadě výsledného NC programu.

Křivky definované uživatelským makrem

Grafický editor může pracovat s rovinnými křivkami sestrojenými pomocí uživatelských maker, což umožňuje pracovat s uživatelsky definovanými křivkami.