full screen background image

Novinky ve verzích

Novinky ve verzi 4.14

 •   Vylepšená podpora pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10
 •   Inovované uživatelské prostředí s intuitivnějším ovládáním
 •   Přesunutí panelů tlačítek do tzv. Ribbonu
 •   Vylepšení importu DWG a DXF
 •   Import geometrie nástrojů v DWG a DXF
 •   Zásadní vylepšení podpory NURBS křivek
 •   Možnost zadání šikmých stěn při frézování tvarů ,kapes a čepů
 •   Nové typy zavrtání do kapsy po rampě a po spirále
 •   Operace planžování
 •   Obrábění otevřené kontury
 •   Gravírování textu - práce s textem jako celkem
 •   Vyhlazování a redukce povrchu
 •   Automatické obrábění zbytkového materiálu
 •   Simulace odebraného zbytkového materiálu
 •   Vyladění operací
 •   Větší stabilita programu
 •   Nové postprocesory a jejich optimalizace
 •   Možnost načítání dat ze starších verzí Kovoprogu (naopak data nejsou funkční)
 •   a další...

Novinky ve verzi 4.13 (aktuální verze včetně revizí)

 •   Plná podpora pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10
 •   Nový vzhled
 •   Import DWG a DXF
 •   Podpora NURBS křivek
 •   Vylepšené dialogy maker s vysvětlujícími obrázky
 •   3d editor geometrie
 •   3d editor operace
 •   Manažer rovin s náhledem
 •   Vylepšení grafiky simulace
 •   Vrstvy a ořez geometrie
 •   Vylepšení aplikace při výběru matice bodů
 •   Podpora strojních cyklů pro vrtání , vyvrtávání a řezání závitů
 •   Zarovnání dna po šroubovici
 •   Oprava na tvar nože
 •   Větší stabilita programu
 •   Nové postprocesory a jejich optimalizace
 •   Možnost načítání dat ze starších verzí Kovoprogu (naopak data nejsou funkční)
 •   a další ...