full screen background image

Nejdůležitější vlastnosti

 •   přehledná a jednoduchá obsluha
 •   možnost spojení soustružení s vodorovnou i svislou osou a frézování do jednoho programu
 •   grafický editor pro konstrukci tvaru součásti i polotovaru
 •   Import grafických dat ve formátech DXF, DWG a IGES
 •   export ve formátu DXF, KPG (formát CAD/CAM Kovoprog)
 •   přehledný grafický manažer pro vytváření a editaci postupu obrábění
 •   grafický návrh jednotlivých technologických operací včetně okamžité simulace výsledných drah nástroje
 •   průběžný výpočet rotačního tvaru obrobku a podpora operací s naháněnými rotačními nástroji
 •   podpora více vřeten a obrábění ze strany upnutí
 •   katalog nástrojů
 •   import nástrojů
 •   obrábění na válci
 •   ořez geometrie
 •   možnost importu dat z předchozích verzí ve formátu PPR
 •   vlastní programovací jazyk, který lze použít pro tvorbu uživatelských maker
 •   přehledný grafický manažer pro správu knihoven maker
 •   generátor postprocesorů