full screen background image

Definice postupu obrábění

Postup obrábění je definován posloupností nástrojů a technologických operací. Snadnou tvorbu, editaci a verifikaci postupu obrábění umožňuje přehledný manažer technologických operací.

Postup obrábění vytváří uživatel vkládáním jednotlivých nástrojů do panelu, a to buď přímo z nástrojové hlavy, nebo z katalogu nástrojů. V případě potřeby je zde možno jednoduše nadefinovat nový nástroj (a ten pak popřípadě uložit do katalogu). Ke každému nástroji pak uživatel přidá operace, které chce s tímto nástrojem provést.

Program poskytuje všechny základní technologické operace pro soustružení: hrubovací a konturovací operace, závity, zápichy, úpichy a vrtání otvorů v ose vřetena a závitování. Pro vrtání a závitování program podporuje použití strojních cyklů stroje. Je možné programování pohybů nože přímo "od ruky", navíc s využitím podkladové konstrukční geometrie. K dispozici jsou i frézovací a vrtací operace s naháněnými nástroji. Po upíchnutí součásti je možno použít výsledný profil k obrábění z druhé strany obrobku, přičemž na vícevřetenových strojích je možno využít upnutí jak do protilehlého vřetena, tak do vřetena, jehož osa je rovnoběžná s osou hlavního vřetena.

Jednotlivé technologické operace uživatel upravuje v grafickém okně. V režimu editace se zobrazuje schematické znázornění nástrojových drah a uživatel může myší upravovat geometrické parametry dané operace. Současně může na pomocném panelu nastavit další parametry operace tak, aby dosáhl požadovaného postupu obrábění. Kdykoliv je možno přepnout okno do simulačního režimu a získat dvourozměrnou simulaci pohybů nástroje.

Kteroukoliv operaci v technologickém postupu je možno kdykoliv libovolně měnit. Po změně operace program přepočte všechny další tak, aby se provedená změna promítla do celého postupu obrábění. Stejně tak je možno snadno upravovat postup obrábění. Operace je možno přemisťovat i kopírovat mezi nástroji pouhým přetažením myší. Stejně snadno je možno měnit pořadí práce jednotlivých nástrojů. Libovolnou část postupu je možno dočasně vyřadit z činnosti. Změny se okamžitě promítnou do výpočtu drah nástrojů.

Díky tomu, že program průběžně počítá aktuální profil obrobku a používá jej automaticky jako polotovar pro následující operaci, je stále zaručeno, že po jakékoliv změně v postupovém listu počítá program se správným polotovarem a vygeneruje dráhy nástroje odpovídající aktuálnímu průběžnému stavu obrobku.

Panel postupového listu dává uživateli možnost okamžitě zobrazit prostorovou simulaci pohybů nástroje při obrábění pro jednotlivou operaci, pro jeden nástroj nebo pro celý technologický postup. Pro pečlivou kontrolu drah nástroje je k dispozici náhled na číselné hodnoty souřadnic vygenerovaných drah jednotlivých operací.

Ruční úprava vygenerovaných drah

Pro hrubovací operaci a operaci speciálního konturování (KNT) je nyní k dispozici možnost přepnutí do režimu ruční úpravy drah, v němž je možno jednotlivé dráhy libovolně upravovat.

Definice postupu obrábění